Finanční plánování    →    Budování bohatství pro podnikatele

Budování bohatství pro podnikatele

Budování bohatství vyžaduje mnoho práce a úsilí. Pokud je pro Vás vaše společnost na prvním místě, tak tu máme šest dobrých důvodů pro brzkou akumulaci soukromého majetku. 

Důvod 1: Soukromý majetek slouží jako rezerva v krizích 

Pokud se vaše firma dostane do krize, pravděpodobně si jako majitel dočasně snížíte plat nebo se bez něj dočasně zcela obejdete. Koneckonců nechcete firmu v těžkých časech navíc zatěžovat. V takových situacích je neocenitelné mít možnost nahradit ztrátu příjmu vlastními úsporami. Krizových scénářů je mnoho - trh se vyvíjí ve váš neprospěch, problémy s dodávkami zdržují vaši výrobu nebo vám odejde významný zákazník. Další překážky:

  • Likvidace společnosti - to platí zejména pro živnostníky - má na vás jako na fyzickou osobu závažný dopad z důvodu pravidel odpovědnosti.
  • Pokud společnost ztrácí na hodnotě, může být výnos z prodeje výrazně nižší, než se původně očekávalo při založení společnosti. 
  • Každý, kdo po prodeji vlastní společnosti investuje do jiných společností, se vystavuje riziku, že v krátké době sníží svůj vlastní majetek s ohledem na nižší výnosy, potenciální špatné investice nebo rizika reinvestic.
 

Důvod 2: Budování soukromého majetku podporuje nástupnictví v podnikání

Ti, kteří se zabývají finanční situací podniku v rané fázi a přizpůsobují finanční strukturu hodnotě podniku, zvyšují své šance na úspěch při hledání interního nástupce nebo kupce. Za tímto účelem je nezbytný převod obchodního majetku do soukromého vlastnictví, který podnikateli poskytuje nejen finanční jistotu jako soukromé osobě, ale také výhodu dosažení nejlepší možné prodejní ceny za fungující podnik v případě prodeje.

Zvláštní pozornost věnujte snížení likvidních aktiv, která nejsou potřeba, rozdělením dividend nebo převodem stávajících nemovitostí do soukromého majetku. Souvislosti: Vysoký podíl nemovitostí nebo likvidity zvyšuje kupní cenu provozního podniku, aniž by se zvýšila jeho skutečná hodnota. To není nijak atraktivní prodejní argument a může to zbytečně ztížit hledání kupce. Přechod do soukromých aktiv v rané fázi také podporuje získávání zkušeností s investováním.

 

Důvod 3: Soukromý majetek minimalizuje finanční závislost na vaší společnosti

Pokud je váš soukromý majetek téměř celý investován do podniku, vaše osobní finanční riziko je plně soustředěno na podnik. Pokud dojde k soukromé krizi, bude to mít nevyhnutelně dopad na podnik. Vezměme si například rozvod nebo rozdělení pozůstalosti: v takových případech nelze vypořádání provést ze soukromého majetku, ale musí být vyplaceno z podnikových prostředků. Vzájemná závislost vyžaduje diverzifikaci financí, aby byla chráněna společnost jako taková a stejnou měrou i člověk jako podnikatel.

 

Důvod 4: Lépe si zajistíte osobní důchod

I když do své firmy vkládáte veškerou energii a firma je vaším dítětem, není to firma, která se postará o vaše zajištění na stáří. Ani fáze boomu automaticky nezajišťují vaše osobní důchodové zabezpečení. Z tohoto důvodu se vyplatí nečekat, až podnik prodáte, a teprve poté začít přemýšlet o penzijním zajištění, ale zahrnout je do osobního plánování již v rané fázi a vytvořit si odpovídající aktiva.

Osobní penzijní připojištění zahrnuje také krytí rizik, jako je smrt, invalidita a pracovní neschopnost. Tato rizika existují již před prodejem vaší společnosti. Čím dříve začnete shromažďovat soukromý majetek, tím lépe posílíte finanční zdroje své rodiny. V případě nejhoršího se tak vaše rodina bude moci vyrovnat se související ztrátou příjmu a v případě nemoci nebo pracovní neschopnosti se o vás postarat s odpovídající osobní nebo profesionální podporou.

 

Důvod 5: Zajistíte si daňové výhody

Zatímco budování osobního majetku má okamžité daňové dopady, dlouhodobé plánování majetku může pozitivně ovlivnit váš daňový odpočet. Tyto tři strategie vám v tom pomohou:

  • Pravidelné výplaty ve formě dividend nebo mezd ulehčují rozvaze, čímž snižují hodnotu podniku a snižují prodejní cenu na odpovídající úroveň. To vám nejen usnadní hledání nástupce, ale také umožní dlouhodobě optimalizovat daň ze zisku a majetku.
  • Kapitálové zisky ze soukromého majetku nepodléhají dani z příjmu (za určitých podmínek). To se vyplatí zejména v případě, že peníze investujete jako soukromá osoba, a ne prostřednictvím společnosti.
  • Často se vyskytující je zdanění, které je někdy odkládáno i několik let. Ta se stane splatnou nejpozději při předání podniku a předpokládaná daňová úspora se ukáže jako odklad daně. Těmto nepříjemným důsledkům můžete čelit pomocí komplexního plánování majetku, tj. prozíravého rozdělení obchodního a soukromého majetku.
 

Důvod 6: Se soukromým majetkem jste připraveni na problémy v manželském a dědickém právu

Vysoká rozvodovost v ČR hovoří sama za sebe, a proto se týká i podnikatelů. Finanční důsledky rozvodu nebo úmrtí mají v závislosti na majetkových poměrech manželů značný dopad na váš malý a střední podnik. Obojí vás může nečekaně a především velmi rychle přivést do finanční nouze. Nemusí k tomu dojít: Sejděte se jako manželé nebo rodina a řešte problém společně, abyste předešli případným problémům.

V případě rodinných podnikatelů často existuje také obchodní vztah s manželem/manželkou - ať už ve formě podílu ve společnosti, ve formě zaměstnání nebo prostřednictvím půjček ve prospěch společnosti. Tyto složité vztahové struktury vycházejí najevo zejména tehdy, když se manželství ocitne v nesnázích.

Uzavření dohody nemusí nutně znamenat, že se manželství chystá skončit. V zásadě má smysl být připraven na případné rozdělení majetku. V každém případě je důležité vyhnout se tomu, aby likvidní aktiva byla příliš nízká kvůli vyrovnávacím platbám a dědickým podílům, což by vedlo k nutnosti prodat podnik.

Jak vidíte: Existuje spousta důvodů, proč budovat soukromý majetek. Neexistuje však univerzální řešení pro rozdělení obchodního a soukromého majetku. Dlouhodobý rozvoj vašeho majetku lze prezentovat a plánovat v rámci finančního a majetkového plánování pro podnikatele. K tomu je nezbytné individuální posouzení s poradcem.

7 nejčastějších důvodů, proč malé firmy potřebují firemního konzultanta
11.08.2022, KW Management

Firemní poradce může být někdo, kdo vám pomůže rozvíjet vaše podnikání. Pomůže vám identifikovat slabé stránky, najít příležitosti a zlepšit vztahy se zákazníky. Jsou také schopni poskytnout návod, jak rozšířit působnost vašeho podniku, a to tak, že vám poskytnou informace o tom, kde by bylo nejvhodnější umístit novou provozovnu nebo ji rozšířit.

Jak si vybrat finančního poradce
25.04.2022, KW Management

Finanční poradci jsou všude. Problémem je vědět, jak si vybrat toho správného poradce.

Nezávislé finanční poradenství
21.04.2022, KW Management

Pokud bychom vzali nejčastěji zadávaná klíčová slova na Googlu jako měřítko přání spotřebitelů, pak je nezávislé finanční poradenství službou, která je velmi žádaná a o kterou mnoho lidí stojí. V praxi to však stále vypadá tak, že mnoha českým občanům stále radí poradce v jejich bance nebo pojišťovací agent, kterému důvěřují. 

Jak řídit přebytečnou likviditu ve Vaší společnosti
08.04.2022, KW Management

Neustálé zajišťování likvidity je bezpochyby jedním z nejdůležitějších podnikatelských úkolů. Jak ale zjistit, kolik likvidity skutečně potřebujete? A jak nejlépe investovat přebytečnou likviditu? Jako první krok je vhodné podívat se na nejdůležitější kategorie likvidity.

Krizové plány pro podnikatele a jejich rodiny
06.04.2022, KW Management

Jako podnikatel je ve vlastním zájmu, abyste byli kryti pro případ ztráty své osoby. Protože vaše odpovědnost se nevztahuje pouze na vás: Vaše rodina a společnost jsou také na palubě. Abyste je i sebe ušetřili negativních následků, je nutné přijmout vhodná opatření pro případ selhání.

Finanční plánování? Je to snadné, pokud to uděláte chytře
21.03.2022, KW Management

Je běžné si plánovat dovolenou, nákup potravin nebo koupi automobilu. Jakmile přijde řeč na plánování financí, majetku nebo tvorbu majetkového plánu, tak pro mnoho lidí se jedná o téma, které nemají vyřešené nebo nechtějí řešit, což vede ke špatným rozhodnutím.