Osobní finance    →    Nezávislé finanční poradenství

Nezávislé finanční poradenství

Cílem článku je přiblížit každodenní práci nezávislého finančního poradce a transparentně představit možné dopady. Není záměrem stavět práci závislých zástupců banky nebo pojišťovny do špatného světla. Chceme pouze poukázat na zásadní rozdíly mezi oběma formami poradenství - zejména v oblasti akumulace majetku a zajištění na stáří.  

Mnoho spotřebitelů si uvědomilo, že takzvané "bezplatné poradenství" není bezplatné, ale často velmi drahé. Proto se více a více lidí obrací na nezávislého finančního poradce za úplatu. Nejčastěji se řeší otázky jako je zajištění na stáří, investice, financování projektů, akumulace majetku. Hlavní příjem nezávislých poradců není za prodej produktů, ale jsou placeni za poradenství, za své know-how a rady. 

Jak funguje nezávislý finanční poradce? 

V nasledujícím textu vám popíšeme typický poradenský proces a jak se nejčastěji používí v praxi. 

I když to možná zní už trochu banálně, tak nezávislý poradce pracuje tak, že "sedí" na stejné straně stolu jako klient. Tohle tvrdí téměř všichni... Zda tomu tak je, můžeme obvykle zjistit již během první schůzky. Pokud vám poradce předloží brožůru nebo návrh produktů již po pěti minutách, víte přesně, o co jde: o vás tu nejde!

Na úvodní schůzce by se měly probrat především očekávání, vaše cíle a předchozí zkušenosti. Mimochodem, první setkání je vždy zdarma. Protože finanční plánování a správa majetku je primárně o důvěře, tak je důležité, jestli si společně sednete a je pro vás vhodná filozofie poradce/firmy. Na úvodní schůzce byste měli přesně říci, co je pro vás důležité. Jak například vypadá optimální spolupráce z vašeho pohledu? Jaká máte očekávání? To je důležité i proto, že přirozeně potřebuji vědět, zda tato očekávání vůbec mohu nebo chci naplnit. Této fázi se věnuje zásadně hodně času z důvodu následné spolupráce. Zkušenosti navíc ukazují, že čím lépe rozumíte svému protějšku, tím přesnější a kvalitnější finanční řešení mu dokážete dodat. 

Po úvodní schůzce následuje analýza: poradce porovnává aktuální stav s tím kam se chce klient dostat a rozklíčuje co už dnes klient dělá dobře, kde možná přichází o peníze a co se dá dělat, aby těch peněz měl víc. Například u investic se kontroluje nákladovost, rizika, výnosy, jak je rozdělený investiční majetek. Dále je důležité zjistit motivy toho proč má klient různé produkty, protože se často stává, že klient řešil věci nahodile a platí za něco zbytečně. 

Hodnocení s klientem se probere na další schůzce. Zde se také předkládá koncepční návrh, jak může klient dosáhnout svých finačních cílů. Upravují se případné nesrovnalosti, vysvětluje se proč se vybralo zrovna tohle řešení a plánují se další kroky. Nejdůležitější klíčové body jsou pak klientovi předloženy ve formě stručného shrnutí, včetně doporučení a návrhu konkrétních kroků. Protože se jedná o dlouhodobé řešení, tak by po Vás nikdo neměl chtít rozhodnutí ihned!  

Na třetí schůzce se hovoří o dalším konkrétním postupu a začíná se s realizací strategie. Tím ovšem poradenský cyklus nekončí. Domluví se další schůzka, která je v delším časovém horizontu. Na tomto setkání se společně poradce a klient podívají, jak si jednotlivá doporučení stojí.  

Finanční plánování je proces, nikoliv produkt. Jedná se o dlouhodobou systematickou činnost. 

 

Jaké jsou výhody nezávislého finančního poradenství? 

Jak už bylo zmíněno, tak finanční plánování je primárně o procesu. Můžeme si ho představit jako převodovku kde pojištění, investice, ETF, investiční fondy, půjčky, hypotéky jsou kolečka v převodovce. Pokud je jeden z nich vadný nebo narušený, věci se nepohybují správně. 

Jednoduchý příklad: můžete si vytvářet optimální rezervy na důchod, ale pokud se stanete pracovně neschopným, tak odkládat dále stejnou sumu bude méně reálné. Nezávislý finanční poradce s vámi proto musí mluvit i o těchto otázkách.

"Pouze ten, kdo zná trh v celé jeho šíři, může také hodnotit produkty z hlediska nákladů a jeho kvality"

Závěr

Cílem článku je poukázat na základní rozdíl mezi tradičním poradenstvím "zadarmo" a nezávislím finančním poradenstvím kde platí poradce klient napřímo. Máme pro Vás jednu kacířskou myšlenku - Pokud bude mít klient nastavené všechno správně a jeho finanční plánování je na dobré úrovni, tak jaký motiv má poradce placený za zprostředkování říct mu pravdu?

Měli byste začít investovat včas! Tady jsou důvody!
25.04.2022, KW Management

Včasné zahájení investování má mnoho výhod. Mnoho lidí však začíná investovat až na konci své kariéry. Pokud začnete investovat brzy, uvidíte mnohem více výhod investování. Investování je dlouhodobá hra.

Jak si vybrat finančního poradce
25.04.2022, KW Management

Finanční poradci jsou všude. Problémem je vědět, jak si vybrat toho správného poradce.