finanční
služby pro náročné
klienty

služby kwmanagement služby kwmanagement služby kwmanagement
Věříme, že kvalitní finanční plánování a chytře investované prostředky jsou klíčem k Vašemu úspěchu. Jsme spolehlivý partner, naše hodnoty stavíme na vzájemné důvěře, vysoké kvalitě služeb a dlouhodobé spolupráci.

Wealth management

Svěřte nám svá přání a sny, společně je začneme realizovat a měnit na skutečnost. Promyšlené finanční plánování a správu Vašich aktiv vnímáme jako vzájemně neoddělitelné součásti úspěchu při plnění cílů. Klientům efektivně pomáháme zvládnout tyto aspekty. Víme, že skutečná hodnota finančního poradce se ukazuje teprve při dlouhodobém fungování, proto spolupráci stavíme na vzájemné důvěře, maximální možné kvalitě služeb a vždy individuálním přístupu. Vše začíná holistickým vnímáním Vašich osobních financí. Klíčem je pak rozumný plán, který pro Vás sestaví naši specialisté a následné stanovení cílů. Proces plánování je složen z několika částí, ty zahrnují konkrétní kroky a doporučení pro Vás. Zkušenost finančního plánování má obvykle zásadní vliv na připravenost dělat správná rozhodnutí o své finanční budoucnosti. Obraťte se na nás a společně dokážeme velké věci.
wealth management

Estate management

Estate management je nedílnou součástí wealth managementu. Svěřte nám závěti, trusty, pojištění nebo cokoli jiného v souvislosti s nemovitým majetkem. Zodpovíme si důležité otázky, všechno objektivně a v klidu vyřešíme a následně vytvoříme plán nástupnictví. Jsme tu pro Vás.
estate management

estate management

Finanční plánování

Finanční plánování je zásadním krokem a zároveň správnou cestou k efektivnímu plnění Vašich finančních cílů a snů. Rovnováha a poměr mezi příjmy, výdaji a investicemi rozhoduje o Vašem úspěchu. Součástí každého plánování jsou tři jednouduché fáze - vzdělávací, akumulační a důchodová. Ve vzdělávací fázi Vám ukážeme základní principy Vašeho úspěchu, cílem bude tyto principy pochopit a později použít. Ve fázi akumulační začneme budovat finanční majetek. Důchodová fáze pak volně přechází do procesu wealth managementu. Dobré finanční plánování je tedy klíčem k úspěchu - jste na něj pripraveni? Obraťte se na nás.
estate management

Finanční vzdělávání

Věříme, že kvalitní vzdělávání má pozitivní dopad na společnost, mění způsob přemýšlení o vlastních financích a je nepostradatelné pro Vaše správná rozhodnutí v této oblasti. V rámci našeho vzdělávacího procesu se zaměřujeme především na praxi. Nabízíme program finanční gramotnosti pro zaměstnance firem, vzděláváme finančně-poradenské společnosti a jejich specialisty a připravujeme online kurzy pro všechny.