Finanční plánování    →    Jak řídit přebytečnou likviditu ve Vaší společnosti

Jak řídit přebytečnou likviditu ve Vaší společnosti

Zjednodušeně řečeno, existují tři kategorie likvidity: provozní likvidita, strategická likvidita a přebytečná likvidita.

  • Provozní likviditou pokryjete pravidelné výdaje svého podniku. Patří na bankovní účet, protože k těmto prostředkům musíte mít kdykoliv přístup. 
  • Strategická likvidita slouží k financování vašeho střednědobého strategického plánování, například investic do expanze nebo výměny/rozšíření.
  • Přebytečná likvidita jsou všechny peníze, které nepotřebujete ke každodennímu podnikání a které nejsou strategicky plánované - tj. to, co vám zbude, když od celkového zůstatku hotovosti odečtete provozní a strategickou likviditu. Tento přebytek můžete volně investovat.

Kolik likvidity potřebujete? Teoreticky je odpověď jednoduchá: potřebujete dostatek likvidity, abyste mohli realizovat své provozní i střednědobé strategické plánování. Vše, co tuto hodnotu přesahuje, je považováno za přebytečnou likviditu a mělo by být investováno. V praxi je však plánování likvidity mnohem složitější a vyžaduje různé přístupy v závislosti na společnosti a odvětví. Kromě toho hraje velkou roli individuální vnímání bezpečnosti: ti, kteří jsou likvidní, se cití bezpečněji. 

Investujte přebytečnou likviditu

Jako podnikatel máte různé možnosti, jak investovat přebytečnou likviditu. Důraz je zde kladen na otázku, zda chcete mít přístup k likviditě okamžitě, nebo můžete počkat určitou dobu. Dva příklady: 

  1. Okamžitý přístup k likviditě (provozní likvidita). To zahrnuje možnost ponechat si hotovost na bankovním účtu. Inflace, která je k dnešnímu dni 11,1 % nám ukazuje, že peníze na běžném účtu nejsou ideální volbou. Naopak se to vyplatí zejména v případě, že potřebujete mít neustále neomezený přístup ke všem svým likvidním prostředkům.
  2. Rychlý přístup k likviditě (strategická likvidita). Čím déle dokážete být bez likvidních prostředků, tím atraktivnější jsou vaše možnosti. Existují však i investice, které lze krátkodobě zlikvidnit, například fondy. Ty jsou velmi vhodné pro investování přebytečné likvidity, jsou obvykle široce diverzifikované, což snižuje rizika, a navíc je lze prodat do týdne, a to i v době krize. 

Další možností je dobře řízený převod přebytečné likvidity do soukromých aktiv. Například můžete iniciovat případné předání společnosti v rané fázi a převést finanční prostředky, které nejsou pro podnikání potřebné , do soukromých aktiv - příliš mnoho likvidnosti může odradit potenciální kupce, protože "odkup" nadbytečné likvidity není atraktivní. Pokud jste do společnosti dříve soukromě investovali, je další možností čerpání přebytečné likvidity ve formě dividendy. 

KWManagement
 

Plánování rezerv v likviditě 

Při úvahách o investování přebytečné likvidity byste měli mít na paměti, že z dnešního pohledu může mít přebytečná likvidita v blízké budoucnosti velký význam, jak nám jasně ukázala pandemie Covid 19. Lividita je tedy vždy považována za rezervu pro období, kdy bězné náklady nelze pokrýt běžnými příjmy. 

Můžete si také vytvořit rezervy

Musíte být schopni rychle uvolnit první rezervu. Ukládat je na bankovní účet obvykle není nejlepší nápad kvůli výši inflace a nulovým úrokům na běžných účtech. Termínované vklady, dluhopisy nebo likvidní akcie jsou vhodné pro investování vašich strategických rezerv, protože hlavní důraz je kladen na likviditu - nikoli na výkonnost. 

Svou přebytečnou likviditu můžete volně investovat, ale měli byste také dbát na likviditu alespoň její části. Díky tomu můžete optimalizovat své peněžní investice tak, aby byly neutrální vůči riziku. Železné rezervy můžete investovat do akcií a jiných poměrně volatilních investic na finančních trzích, protože - pokud by nastal scénář v rozporu s očekáváním - nejprve vyčerpáte strategickou rezervu investovanou se zaměřením na likviditu. 

7 nejčastějších důvodů, proč malé firmy potřebují firemního konzultanta
11.08.2022, KW Management

Firemní poradce může být někdo, kdo vám pomůže rozvíjet vaše podnikání. Pomůže vám identifikovat slabé stránky, najít příležitosti a zlepšit vztahy se zákazníky. Jsou také schopni poskytnout návod, jak rozšířit působnost vašeho podniku, a to tak, že vám poskytnou informace o tom, kde by bylo nejvhodnější umístit novou provozovnu nebo ji rozšířit.

Jak si vybrat finančního poradce
25.04.2022, KW Management

Finanční poradci jsou všude. Problémem je vědět, jak si vybrat toho správného poradce.

Nezávislé finanční poradenství
21.04.2022, KW Management

Pokud bychom vzali nejčastěji zadávaná klíčová slova na Googlu jako měřítko přání spotřebitelů, pak je nezávislé finanční poradenství službou, která je velmi žádaná a o kterou mnoho lidí stojí. V praxi to však stále vypadá tak, že mnoha českým občanům stále radí poradce v jejich bance nebo pojišťovací agent, kterému důvěřují. 

Krizové plány pro podnikatele a jejich rodiny
06.04.2022, KW Management

Jako podnikatel je ve vlastním zájmu, abyste byli kryti pro případ ztráty své osoby. Protože vaše odpovědnost se nevztahuje pouze na vás: Vaše rodina a společnost jsou také na palubě. Abyste je i sebe ušetřili negativních následků, je nutné přijmout vhodná opatření pro případ selhání.

Budování bohatství pro podnikatele
06.04.2022, KW Management

Mnoho podnikatelů má tendenci podceňovat důležitost plánování soukromého bohatství. Tím se vystavujete značným rizikům. Dáme Vám šest důvodů, proč byste měli strategicky řídit akumulaci soukromého bohatství.

Finanční plánování? Je to snadné, pokud to uděláte chytře
21.03.2022, KW Management

Je běžné si plánovat dovolenou, nákup potravin nebo koupi automobilu. Jakmile přijde řeč na plánování financí, majetku nebo tvorbu majetkového plánu, tak pro mnoho lidí se jedná o téma, které nemají vyřešené nebo nechtějí řešit, což vede ke špatným rozhodnutím.