Finanční plánování    →    Finanční plánování? Je to snadné, pokud to uděláte chytře

Finanční plánování? Je to snadné, pokud to uděláte chytře

Může se zdát, že v případě žádných nebo nízkých majetků není finanční plánování na místě, ale opak je pravdou. Majetek má spoustu podob aktiv jako například hotovost na účtě, byt, pozemek, ale patří sem i pasiva jako jsou dluhy a závazky. V takovém případě je řízení rizik v rámci finančního plánování naprosto klíčové.

Čím je hodnota majetku větší, tím se finanční plánování stává více komplikovanější, zejména pokud se jedná o osoby s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI). Životní situace jednotlivce nebo celé rodiny se postupem času mění a je třeba reagovat na různé okolnosti.

 

Významná hodnota plánu 

V roce 2005 byl proveden výzkum “Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing”. Výsledkem bylo rozdělení testovaného vzorku respondentů do tří hlavních skupin:

Non-Planners

Skupina jedinců, která neměla představu, kolik by měli mít naspořeno a dostali se k výslednému majetku v době odchodu do důchodu cca 338 000 USD. 

Simply Planners

Další skupina měla představu, kolik měli mít naspořeno a kdy, ale neměli plán. Průměrný majetek byl okolo 742 000 USD. Lidé, kteří věděli kolik mají mít, tak dokázali naakumulovat více než 2x takový majetek oproti jedincům, kteří neměli vůbec žádnou představu.

Succesfull Planners

Poslední skupina měla představu, plán a úspěšně se ho drželi. V průměru měli přes 1 mil. USD v odchodu do důchodu. 

"Finanční plánování a správu aktiv vnímáme jako dvě neoddělitelné součásti úspěšného finančního života."

 

Emoční rozhodování 

V životě nastane spousta okamžiků, které se můžou vyvíjet jinak, než bychom si představovali. Mnoho škod na majetku je způsobeno v důsledku chybných emocionálních rozhodnutí. Proto je důležité se na celou situaci podívat s odstupem a v souvislostech. Finanční plán má v těchto situacích neopomenutelnou roli a přináší disciplinovaný přístup, který Vás dokáže bezpečně provést složitějším obdobím.

Skutečná hodnota poradce

Hlavním důvodem je, že máte někoho, kdo se na Vaši situaci podívá racionálně a v kontextu souvislostí, které nemusíte ani vidět. Největší hrozba pro majetek je rizikové chování samotného investora. Studie nám ukazují, že poradci v životě klientů sehrávají klíčovou roli. Skvělý poradce přináší systematický přístup a poskytuje nejcennější pomoc v podobě naslouchání a profesního úsudku. Věnuje čas rozhovoru s klienty, aby pochopil jejich obavy, zjistil, jak se cítí, a znovu naměřovali jejich pozornost na dlouhodobé cíle.  

Studie poukazují, že poradce přináší k majetku klienta v průměru 3 % dodatečného ročního výnosu. Eliminují se tak chyby naší emoční nestabilitou.

Závěrem

Pokud se rozhodnete vzít budoucnost do svých rukou, tak je důležité si prvně říct „kam vlastně směřuji?“. Pokud mám na tuhle otázku odpověď, tak je důležité udělat plán a držet se ho! Pokud už jste zkušenější a chápete hodnotu času, tak si vybere svého poradce, který Vás provede finančním životem a pomůže k Vašim finančním cílům.

7 nejčastějších důvodů, proč malé firmy potřebují firemního konzultanta
11.08.2022, KW Management

Firemní poradce může být někdo, kdo vám pomůže rozvíjet vaše podnikání. Pomůže vám identifikovat slabé stránky, najít příležitosti a zlepšit vztahy se zákazníky. Jsou také schopni poskytnout návod, jak rozšířit působnost vašeho podniku, a to tak, že vám poskytnou informace o tom, kde by bylo nejvhodnější umístit novou provozovnu nebo ji rozšířit.

Jak si vybrat finančního poradce
25.04.2022, KW Management

Finanční poradci jsou všude. Problémem je vědět, jak si vybrat toho správného poradce.

Nezávislé finanční poradenství
21.04.2022, KW Management

Pokud bychom vzali nejčastěji zadávaná klíčová slova na Googlu jako měřítko přání spotřebitelů, pak je nezávislé finanční poradenství službou, která je velmi žádaná a o kterou mnoho lidí stojí. V praxi to však stále vypadá tak, že mnoha českým občanům stále radí poradce v jejich bance nebo pojišťovací agent, kterému důvěřují. 

Jak řídit přebytečnou likviditu ve Vaší společnosti
08.04.2022, KW Management

Neustálé zajišťování likvidity je bezpochyby jedním z nejdůležitějších podnikatelských úkolů. Jak ale zjistit, kolik likvidity skutečně potřebujete? A jak nejlépe investovat přebytečnou likviditu? Jako první krok je vhodné podívat se na nejdůležitější kategorie likvidity.

Krizové plány pro podnikatele a jejich rodiny
06.04.2022, KW Management

Jako podnikatel je ve vlastním zájmu, abyste byli kryti pro případ ztráty své osoby. Protože vaše odpovědnost se nevztahuje pouze na vás: Vaše rodina a společnost jsou také na palubě. Abyste je i sebe ušetřili negativních následků, je nutné přijmout vhodná opatření pro případ selhání.

Budování bohatství pro podnikatele
06.04.2022, KW Management

Mnoho podnikatelů má tendenci podceňovat důležitost plánování soukromého bohatství. Tím se vystavujete značným rizikům. Dáme Vám šest důvodů, proč byste měli strategicky řídit akumulaci soukromého bohatství.