Investice    →    Jak řídit své rentiérské portfolio během krize

Jak řídit své rentiérské portfolio během krize

Něco, co už víte

Svět je teď pěkně bláznivé místo. Od vysoké inflace a rostoucích úrokových sazeb až po velké výkyvy na trzích - dnešní ekonomická nejistota přesahuje vše, co jsme zažili od finanční krize v roce 2008 - a možná i před ní.

Co však kromě bezprostředního dopadu na životní náklady znamená celá tato ekonomická situace pro vaše rentiérské plány? A co je ještě důležitější, jak můžete ochránit svůj drahocenný majetek před nejhoršími dopady?

 

Zátěžový test vašeho portfolia

Nejlépe začněte tím, že použijete software pro finanční plánování, abyste zjistili, co pro váš investiční fond může znamenat období bez růstu nebo s nízkým růstem. V ideálním případě by mělo jít o něco robustnějšího než bezplatný software na internetu. Chtějte naopak informace, abyste si mohli pohrát s různými proměnnými a skutečně pochopit jejich potenciální důsledky ( s tím Vám pomůže finanční poradce)

Sledujte například tyto proměnné:

  • Co když bude inflace deset let na úrovni 6 %?
  • Co když v příštích třech letech ztratím 20 % hodnoty svého portfolia?
  • Co když bude moje roční míra výnosu během důchodu 5 %, a ne 7 %?

Zátěžovým testováním svého portfolia podle těchto scénářů můžete zjistit, zda máte rozdíl mezi plánovaným příjmem a úrovní příjmu potřebnou k financování plánovaného životního stylu v důchodu - a pokud ano, jak velký tento rozdíl je. Znalost této skutečnosti vám pak pomůže rozhodnout, jaká opatření podniknout, abyste ji pomohli překlenout.

 

Maximalizujte své možnosti úspor

To nás přivádí ke druhému kroku: využití všech možných úsporných nástrojů. Většina lidí se například účastní spoření, ale mnohem méně lidí zná finanční plán. Jedná se o dokument, který Vám pomůže naplňovat své finanční cíle. 

 

Rozdělte si rodinné jmění na části

Existují dva typy výdajů, které nakonec určují váš životní styl v důchodu: fixní a variabilní. Fixní výdaje zahrnují nevyhnutelné náklady, které vám vznikají rok co rok, přičemž jejich výši můžete ovlivnit jen málo nebo vůbec ne. Jde například o hypotéku, služby, daně z nemovitosti nebo dokonce poplatky za studium vašich dětí.

Vzhledem k tomu, že tyto výdaje jsou obvykle nepřehlédnutelné, měli byste na jejich pokrytí vyčlenit určitou část svého portfolia - k tomu slouží investice s předvídatelným výnosem, jako jsou komunální a státní dluhopisy, strukturované dluhopisy a anuity. Ty nabízejí stabilní míru výnosu nebo příjem v případě anuit, takže je lze přímo navázat na vaše fixní výdaje. Odolejte však pokušení investovat celý svůj majetek do nástrojů s pevným výnosem. V opačném případě riskujete, že se dostanete do bodu, kdy inflace převýší míru expanze, a budete na tom hůře.

Variabilní výdaje jsou naopak náklady na životní styl, které můžete do určité míry ovlivnit, například dovolená, zábava a cestování. Ty by měly být financovány z oddělené části vašeho portfolia, abyste se vyhnuli tomu, že vám budou ubírat peníze, které potřebujete na fixní výdaje, obvykle prodejem akcií nebo čerpáním penzijního fondu ve vhodnou dobu, aniž byste (doufejme!) prodávali se ztrátou nebo museli platit vysoké poplatky.

Všimněte si mimochodem, že některé náklady mohou být zahrnuty v obou výdajových skupinách. Například pojistné na zdravotní péči je fixním výdajem, ale případné náklady, které vy nebo někdo z rodiny utrpí v důsledku nemoci nebo úrazu, by měly být v ideálním případě zahrnuty do variabilních výdajů.

 

Buďte připraveni na všechno

Ať už se nacházíte v jakékoli fázi své kariéry, je zcela pochopitelné, že se obáváte, jak by taková ekonomická nejistota mohla ovlivnit vaši schopnost žít životním stylem, který si přejete, až skončíte s prací. Nejhorší, co však můžete udělat, je strčit hlavu do písku a doufat v nejlepší.

Jistě, nikdo z nás nemůže ovlivnit, jak dlouho bude současná "krize" trvat, ani přesně předpovědět, kdy může udeřit další. Pokud však budete sledovat míru výnosů v porovnání s očekávanými výdaji, plně využijete všechny nástroje spoření a zajistíte si správný poměr investic s pevným a pohyblivým příjmem, dáte si nejlepší možnou šanci, že ji přečkáte s nepoškozeným portfoliem a svými plány na důchod.

 

7 nejčastějších důvodů, proč malé firmy potřebují firemního konzultanta
11.08.2022, KW Management

Firemní poradce může být někdo, kdo vám pomůže rozvíjet vaše podnikání. Pomůže vám identifikovat slabé stránky, najít příležitosti a zlepšit vztahy se zákazníky. Jsou také schopni poskytnout návod, jak rozšířit působnost vašeho podniku, a to tak, že vám poskytnou informace o tom, kde by bylo nejvhodnější umístit novou provozovnu nebo ji rozšířit.

Měli byste začít investovat včas! Tady jsou důvody!
25.04.2022, KW Management

Včasné zahájení investování má mnoho výhod. Mnoho lidí však začíná investovat až na konci své kariéry. Pokud začnete investovat brzy, uvidíte mnohem více výhod investování. Investování je dlouhodobá hra.