Wealth management    →    Jak předat následovníkům rodinné podnikání

Jak předat následovníkům rodinné podnikání

Předání firmy nebo mezigenerační transfer vyžaduje nutnou dávku přemýšlení a zodpovědnosti. Pokud chce firmu předat fyzická osoba podnikající svým jménem, má omezené možnosti. Nemalá část podnikatelů nemá svů soukromý majetek oddělený od firemního a to způsobuje určité komplikace. 

Řešením je vložit podnikání, podle nového občanského zákoníku do nově založené obchodní společnosti. Společníkem se stane podnikatel a případně i jeho rodinní příslušníci. Rodinný příslušník může být pověřen vedením společnosti. Smrt tímto řešením už podnikání neohrozí - jeho nositelem se stala společnost a ta smrtí nezaniká. 

Pokud by zemřel společník obchodní společnosti, jeho podíly se stanou součástí dědictví. Nový občanský zákoník dává podnikateli několik možností, jak může s majetkem pro případ smrti naložit. Kromě závěti je možné uzavřít dědickou smlouvu nebo zřídit tzv. odkaz. 

Předtím než začne podnikatel sepisovat závěť, tak by měl mít namyšleno, jak bude vypadat vlastnická struktura společnosti. Je důležité nezapomenout na neopomenutelné dědice, kterým z dědictví náleží zákonný podíl. 

Situace, která řeší, že potomci o podnikání nejeví zájem je relativně častá. Případně zájem jeví, ale nejsou si jistí, zda by ho v budoucnu zvládli. V takové situaci je lepší se obrátit na odborníky a založit svěřenský fond. Správcem svěřenského fond. Správcem svěřenského fondu je pak možné jmenovat osobu, o které je podnikatel přesvědčen, že v jeho díle bude úspěšně pokračovat. 

Jak si vybrat finančního poradce
25.04.2022, KW Management

Finanční poradci jsou všude. Problémem je vědět, jak si vybrat toho správného poradce.

Budování bohatství pro podnikatele
06.04.2022, KW Management

Mnoho podnikatelů má tendenci podceňovat důležitost plánování soukromého bohatství. Tím se vystavujete značným rizikům. Dáme Vám šest důvodů, proč byste měli strategicky řídit akumulaci soukromého bohatství.

Finanční plánování? Je to snadné, pokud to uděláte chytře
21.03.2022, KW Management

Je běžné si plánovat dovolenou, nákup potravin nebo koupi automobilu. Jakmile přijde řeč na plánování financí, majetku nebo tvorbu majetkového plánu, tak pro mnoho lidí se jedná o téma, které nemají vyřešené nebo nechtějí řešit, což vede ke špatným rozhodnutím.